स्वतंत्रता दिवस समारोह

15/08/2019 - 15/08/2019
पुलिस परेड ग्राउंड